MK_18_PNH DON´T WE LOVE PINK

+-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-+
+  P R O J E C T   N K I S I    H A L S B E R G H E
Psycho Graphic Sonics: Sound as Tool
Open Tools for Sounddesign
+-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-+
 
 
Introductie
 
Tijdens de projectweek van 19 tot 23 maart nodigt het atelier mediakunst twee gasten uit: Nkisi en Simon Halsberghe. 
 
Nkisi & Simon Halsberghe zijn beiden muzikant, producer, dj en hebben een eigen platenlabel. Ze delen ook roots in de beeldende kunst en hebben een verleden aan KASK.  
 
Nkisi & Simon Halsberghe brengen voor deze projectweek elk zeer persoonlijke en authentieke inhouden mee maar ze delen naast het medium klank en muziek ook veel gevoeligheden en interesses op zowel artistiek als breder maatschappelijk vlak. Daarom vonden we het boeiend hen samen uit te nodigen om deze projectweek vorm te geven en te begeleiden.
 
Tijdens het project worden studenten actief uitgenodigd en uitgedaagd om werk te maken in reflectie tot de voorgestelde inhouden. De eindresultaten worden tijdens een publieke happening ‘getoond’ op donderdagavond.
 
FOCUS Psycho Graphic Sonics: Sound as Tool
    Bio
NKISI is het alias Melika Ngombe Kolongo. Melika heeft Congolese roots maar groeide op in België. Momenteel woont ze in Londen. Ze is producer, DJ en medeoprichter van NONWORLDWIDE, een collectief van Afrikaanse (diaspora) kunstenaars die geluid als primair medium gebruiken om zichtbare en onzichtbare structuren in de maatschappij bloot te leggen. Structuren die het binaire perspectief veroorzaken en opleggen. Haar sets en composities verweven op een unieke wijze Congolese ritmes met een palet van gemuteerde elektronische en nieuwe, hardcore geluiden. 

http://mediakunst.be/E2H/pics/nkisi.jpg

    Workshop
Het project met Nkisi stoelt zich op een aantal onderwerpen en ervaringen die Melika Ngombe Kolongo als kunstenaar en muzikant met een Afro-Europese achtergrond hebben gevormd en die nog steeds een grote rol spelen in wie ze is en wat ze doet. Het zijn fundamentele vragen en stellingen over identiteit en persoonlijkheid, over oorsprong en gemeenschap, over racisme en (post-)kolonialistisch denken, niche en mainstream, over emotie en ratio, enz. 
 
Centraal in dit maatschappelijk discours plaatsen we het beleven van en werken met geluid. De titel Psycho Graphic Sonics: Sound as Tool duidt op de psychogeografische geladenheid van geluiden. Het feit dat geluiden zich manifesteren in een bepaalde ruimtelijke context (de stad, het bos, een club in Berlijn, een winkel in Kinshasa, …) en op een bepaald moment geven ze een bepaalde lading of betekenis en potentieel. 
 
In het programma hieronder zal je zien dat doorheen dit project een reeks groepsgesprekken loopt. Dit zijn de momenten waarop het proces van inhoud tot vorm besproken worden. We kiezen ervoor om dit proces in groep te laten doorgaan. De deelnemers aan de workshop worden gevraagd hier dagelijks en actief aan deel te nemen.  Nadien (en voordien) kan er in het atelier of buitenhuis verder gewerkt worden. Studenten maken gebruik van tools dat ze zelf ter beschikking hebben en kunnen materiaal uitlenen in de diverse uitleendiensten.
 
Op donderdagavond organiseren we een publieke happening met de performances of installaties van alle deelnemers.
 
Wil je meer lezen over Nkisi en NON, lees dan dit interview met The Word Magazine
 
Zie ook A READING LIST onderaan. 🔗MK_18_PNH#A_READING_LIST

    Reading list & files
🔗MK_18_NKISI
More Brilliant than the Sun: Adventures in Sonic Fiction – Kodwo Eshun  (pdf)
 
Sonic Warfare – Steve Goodman (kode9)  (pdf)

African Cosmology of the Bântu-Kôngo: Tying the Spiritual Knot : Principles of Life & Living door Kimbwandènde Kia Bunseki Fu-Kiau

The Rhythmic Event Art, Media, and the Sonic - Eleni Ikoniadou 

Poetics of Relation  - Édouard Glissant

The Sound of Culture, Diaspora and Black Technopoetics - Louis Chude-Sokei

*
Decolonizing technology: A reading list by Beatrice Martini
Een blogpost met een uitgebreide lijst referenties naar teksten die wijzen op een veel bredere lezing van de term kolonialisme waarbij het uitoefenen van macht en het verkrijgen van rechten niet enkel toegepast kan worden in contexten die verband houden geografische grenzen, maar ook bij het verwerving van controle over een gemeenschap en de economische exploitatie ervan. Een duidelijk voorbeeld van dit soort 'grenzeloos koloniaal' fenomeen manifesteert zich in digitale technologie. Veel technische innovaties worden vaak als universeel positief ervaren. Ze brengen voordelen die ten goede komen aan alle gemeenschappen over de hele wereld, over de grenzen en culturen heen. Maar als je een analyse maakt van wie de macht heeft en wiens belangen worden bevorderd, krijg je doorgaans een heel ander beeld.
 

 
FOCUS Open Tools for Sounddesign (Modulaire Synthese)
    Bio
Simon Halsberghe studeerde Multimediale Vormgeving en Mediakunst aan het KASK. Hij werkt als muziek consulent voor modebedrijven. Tevens maakte hij voor verschillende theatervoorstellingen en kortfilms het klankontwerp en originele muziek. Daarnaast heeft hij op verschillende platenlabels muziek uitgebracht, zoals Love Triangle, Vlek en Gentle Tapes. Hij runt nu zelf een eigen platenlabel BXL. 

http://mediakunst.be/E2H/pics/simon.jpg

    Workshop
Simon Halsberghe zal een specifiek (en optioneel) traject in deze projectweek begeleiden. Centraal daarin staat de open manier om met bepaalde hardware synthesizer modules (en ook met bepaalde software) kan werken. Veel van de tools die we dagelijks gebruiken zijn helemaal niet neutraal en bepalen op een impliciete manier mee het product en productieproces. Dat is zeker ook zo voor muziek productie.
 
Hieronder Simon Halsberghe zelf aan het woord. 
“Bij deze wil ik u mijn voorstel voor een workshop rond modulaire synthese voorleggen. Sinds een vijftal jaar werk ik in mijn praktijk als geluidsvormgever naast met een hele hoop andere technieken ook vaak met modulaire synthese. Dat is een manier van geluidsopwekking en -bewerking die gebaseerd is op een hele traditie en vaak gebeurt via kleine paneeltjes of modules met een simpele functie die door middel van door de gebruiker te maken verbindingen in grotere functionele gehelen worden ingezet. “
“Wat aan deze techniek interessant is is het feit dat de signal path van die verbonden functies nog te bepalen is door de gebruiker zelf. Dit in tegenstelling met hardwired of fixed architecture synthesizers waar de volgorde en dus de mogelijkheden op voorhand bepaald zijn door de maker. 
Er is in de laatste 5 à 10 jaar een enorme hernieuwde interesse in modulaire synthese ontstaan die (deels) gestoeld is op het verlangen van vele muzikanten en media kunstenaars om hun creatieve tools opnieuw zelf te gaan vormgeven. Er valt zelfs een geschiedenis te traceren van analoge computers en analoge modulaire synths naar de programmeer paradigma’s van pakketten als MAX, PD en Reaktor.”
 
“Wat ik zelf super interessant vind in de praktijk van een atelier of studio is dat er heel wat modules zijn die functies hebben die ik zou omschrijven als ‘agnostisch’. Een goed voorbeeld daarvan is de Serge Dual Slope Generator. Deze module kan afhankelijk van hoe die gebruikt wordt de rol aannemen van oscillator, LFO, enveloppe, slew generator, clock divider, filter, pulse delay, en dan vergeet ik ongetwijfeld een paar mogelijkheden. De module zelf is niet vormgegeven om een specifieke functie te hebben maar neemt steeds veranderlijke rollen op in elke nieuwe patch of configuratie. Of nog anders gesteld, de functie zelf (slope generation) heeft meer te makken met de onderliggende abstracte elektrische functie van het circuit achter het paneel dan met een symbolische of muzikale functie. Dit trekt de registers voor mogelijke toepassingen vrij breed open en zorgt voor een boeiend platform voor experiment en idiosyncratische expressie.”
 
Simon zal een drietal configuraties meebrengen met synthesizer-modules waarmee studenten kunnen experimenteren. 
 
Zie ook de reading list voor een aantal boeken en publicaties m.b.t. soundesign.

    Reading list & files
Designing Sound – Andy Farnell
 
Microsound – Roads Curtis (pdf)
 
The Computer Music Tutorial – Curtis Roads

Sound Synthesis Theory wikibook  (pdf)

An Introduction to Serge Modular Music System (prt1)  (pdf)

An Introduction to Serge Modular Music System (prt2)  (pdf)

An Individual Note of Music Sound and Electronics by Daphne Oram  (pdf)

Synth Secrets from Sound On Sound  (pdf)

Physically-based Models for Liquid Sounds by Kees van den Doel  (pdf)
 
 

PROGRAMMA
 
Het volledige programma gaat door in het atelier Mediakunst, Offerlaan 5 Campus Kunsttoren.
 
    Maandag 19/03
14u30 – 16u00 Introductie projectweek & sound lectures van de Nkisi en Halsberghe.
16u30 – 17u30 Rondetafel gesprek over de inhouden van deze projectweek. Studenten definiëren voorstellen of benaderingen voor individuele of groepsprojecten die een resultaat zullen kennen op donderdag avond tijdens een publiek event. Dit kan een geluidscollage, -installatie of -compositie zijn. 

 
    Dinsdag 20/03
09u30 – 12u30 Start project atelier Open Tools for Sounddesign (deel 1)
13u30 – 14u30 Rondetafelgesprek, van concept tot uitwerking onder begeleiding van Nkisi & Simon Halsberghe.
14u30 – 18u00 Open werkatelier.
 

 
    Woensdag 21/03
09u30 – 12u30 Start project atelier Open Tools for Sounddesign (deel 2)
13u30 – 14u30 Rondetafelgesprek, van concept tot uitwerking onder begeleiding van Nkisi & Simon Halsberghe.
14u30 – 18u00 Open werkatelier.
 

 
    Donderdag 22/03
09u30 – 12u30 Start project atelier Open Tools for Sounddesign (deel3)
13u30 – 14u30 Rondetafelgesprek, van concept tot uitwerking onder begeleiding van Nkisi & Simon Halsberghe.
14u30 – 18u00 Open werkatelier + productionele gesprekken en try-outs voor de performances.
18u30 – 19u30 Dinner
20u00 – 02u00 Performances & afsluitend feest.
 
DEELNEME(N)/(RS)
 
Dit project wordt ingericht voor de studenten Mediakunst maar staat ook open andere studenten (zolang er vrije plaatsen zijn – maximaal 20 voor Nkisi & 15 voor Halsberghe). Studenten dienen zich ten laatste in te schrijven tegen donderdag 15 maart via een email naar hendrik.leper-at-hogent.be.

Deelnemers
• Glenn De Cock
• Jill Borremans
• Mulaba Muswamba
• Jonathan Cant
• Jules Labath
• Jannes Snyers
• Simon Van Honacker
• Kris Cateau
• Lucia Nijdam
• Arne Milleville
• Fons Artois
• Alberto Cattani
• Dylan Belgrado 
• Fien Lauwers
• Suzanne Debaene
 
 
Thanks VOORUIT & Save the Date
 
Nkisi is sinds september ‘17 resident is in Vooruit (Gent). Het is via Wouter Vanhaelemeesch dat we haar kunnen uitnodigen. Merci!
 
Nkisi en andere NON acts zijn ook te gast in het café van Vooruit en Gouvernement tijdens het festival The May Events een festivalweek over protest ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de protesten van mei '68 in Frankrijk. 
Elysia Crampton & Why Be / Chino Amobi - 25 mei - Gouvernement (gratis)
Faka / Nkisi - 26 mei – Café Vooruit (gratis)


__NOPUBLISH__(Site generated by E2H, an "Etherpad hypermedia" project by @dcht00). Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Edit Site

Edit CSS