techotsukumogami


https://annuel2.framapad.org/p/blue-narchy
(resource)
https://pad.constantvzw.org/p/techotsukumogami3 /Beschrijving van het project

Yo'Kaai is een reeks aan publiekelijke activiteiten die wordt georganiseerd rond de boot Techotsukumogami en zal plaatsvinden op het Brusselse kanaal en langs de waterkant. Techotsukumogami is een Belgische polyester zeilboot die wordt gebruikt als een platform voor artistiek-wetenschappelijke praktijken rond het scheepswezen en tijdens het project wordt ingezet als veldstation. Yo'Kaai zal zich verdiepen in het onderzoeksveld van (onder meer) DIY experimentele technologieën en historische technieken in de vorm van een aantal ontmoetingen. Deze brengt  enthousiaste waterratten samen met experimenten in de vorm van 'collectieve werven', of via socio-culturele activiteiten zoals radioluistersessies en filmvoorstellingen, wordt een breed lokaal publiek bereikt. Het publiek krijgt een participatief en innovatief project aangeboden met de waterweg als voornaamste 'resource' tot partnerschappen en stimulans tot het ontdekken van het Brusselse kanaalgebied.

Yokai zijn bovenatuurlijke en spirituele krachten uit de japanse mythologie. Als gedaanteverwisselaars kunnen ze verscheidene vormen aannemen.
In dit geval is het een boot die mensen wil opzoeken.
1(https://nl.wikipedia.org/wiki/Yokai)


Techotsukumogami
9,32 m zeilboot, met YSE12 motor. B77368 – Belgische vlag
Brussels Royal Yacht Club

4/ Doelstellingen
Techotsukumogami is een zeilboot van Wemmelse makelij, geproduceerd op een aantal exemplaren in de late jaren zeventig door Plastic Works Scheepswerf. Het bovendek werd ontworpen door de Belgische bootontwerper Beekman, grootvader van Le Chien Vert, een succesvolle stoffenwinkel aan het kanaal in Brussel. Techotsukumogami behoort tot een generatie boten uit de jaren zestig en zeventig die werden vervaardigd uit thermoharders zoals polyester en in hars verwerkte glasvezel. Dit materiaal liet een productie toe op grote schaal van zeilboten voor de gegoede middenklasse en stimuleerde gezinnen tot de pleziervaart2. Vandaag de dag echter is de levenscyclus van deze boten rond en worden ze, getroffen door ouderdom van de initiële eigenaars, tevergeefs te koop aangeboden, vergeten of uiteindelijk achtergelaten. Het beeld van talrijke tot afval gereduceerde polyester zeilboten verscherpt onze perceptie op de (onnodige) belasting van het milieu en voedt de vraag naar verwerking en recyclage van thermohardende polymeren vanuit Europese onderzoeksgroepen3. Ook Techotsukumogami onderging het proces van onbestemdheid en verwaarlozing tot de boot op 1 oktober 2017 in gedeeld eigenaarschap werd aangekocht ter renovatie. Een eerste ingreep vond plaats in de haven van Nieuwpoort en een jaar na aankoop vaarde Techotsukumogami via de kanalen naar Brussel. Na deze vijf-daagse tocht zijn de ambities voor Techotsukumogami groot.

Techotsukumogami participeert in de publieke ruimte. Niet enkel verschaft de boot toegang tot de waterweg, de gedeelde ruimte breidt zich uit tot op het water (en) door het aangaan van partnerschappen. Techotsukumogami verbindt zich tot verschillende werkplekken en tot bepaalde apparatuur beschikbaar in de ateliers. De waterweg wordt geactiveerd als (deel van de) facilitaire infrastructuur in functie van havens en aanmeerplekken, zoals:
* VVW Grimbergen Jachthaven
* Brussels Royal Yacht Club
* Atelier Maritime en 
* Digue du Kanal. 

2https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_Yachts
3https://www.plasticsconverters.eu/
http://www.eucia.eu/
http://ecrtechnology.com/


Participatief karakter van het project:
    bijvoegen map & partners 

Het verbeteren en verduurzamen van Techotsukumogami kent een inherent participatieve opzet. Een divers samengestelde groep mensen ontmoet elkaar in verschillende 
met BRYC (Brussels Royal Yacht Club) als thuisbasis voor het delen van informatie en ervaringen onder de noemer 'collectieve werven'. Informatie over de mechanische know-how van boten, evenals nautische technieken en innovatieve technologieën worden hier uitgewisseld. De onderzoeksgebieden zijn onder meer duurzame energie en duurzame mobiliteit met toepassingen in de ontwikkeling van zonnepanelen en windmolens. Andere experimenten bevinden zich op het gebied van communicatietechnologieën en navigatie, zoals radio, internet, satelliet, gps en radar. Het praktische luik van deze ontmoetingen vindt plaats in de vorm van 'Install Party's'. Het aangaan van deze experimenten bij het onderhoud en de 'upgrade' van Techotsukumogami gebeurt vanuit de collectieve ervaring, een participatieve methode tot kennisdeling en praktijkontwikkeling.

De inzet van deze 'gemeenschappelijke middelen' kenmerkt de samenwerkingen die voltrokken worden langs de waterkant.

deel van de partners voor het tonen/ presenteren (touw-workshop, vuilnis orakel, ... (zie onder)
//  en een aantal als  'directe inzet van middelen' (collectieve werven, install party's) - connecteren met verschillende werkplekken/ ateliers, bepaalde apparatuur, ... (resource)... 
-

Superlab (bxl) - De Superlab is een werkruimte in het hart van Brussel voor samenwerking, experimenteren en productie. Wij bieden toegang tot een werkruimte, toestellen en expertise voor het maken van technische voorwerpen en gereedschap die hedendaagse stedelijke uitdagingen aanpakken, binnen en buiten Brussel.
http://superlab.studio/
Hackerspace Brussels (HSBXL) - plek toegewijd aan verscheidene aspecten van constructieve en creatieve hacking
https://hsbxl.be/welcome/

Atelier maritime (bxl) tracht een samenwerkingsgeest te ontwikkelen tussen jongeren (en minder jongere) rond de gemeenschappelijke passie van het zeilen. Ze zijn een vereniging rond scheepsbouwtechnieken en het maritieme patrimonium. 
http://www.ateliermarin.be/

materiaal
Rotor Deconstruction (bxl) - Brussels bedrijf dat pioniert in het veld van hergebruik van constructie-materialen bij afbraak van gebouwen.
https://rotordc.com/

Ook zien we in het documenteren en de actieve archivering van het project een participatief karakter. Er wordt vooral met open source en free software gewerkt en peer-to-peer netwerk technologieën ondersteunen het publiceren van documentatie, trajecten en andere metingen in Open Data. Online kunnen gemaakte handleidingen, tips en nuttige informatie verzameld worden ter assistentie en inspiratie van anderen in hun eigen projecten.


Beschrijving van de doelgroepen:
Yo'Kaai is allereerst een artistiek project met een sterk onderzoekend en experimenteel karakter dat verschillende groepen verenigd in een gezamenlijke leerruimte. Yo'Kaai interesseert zich in ankerpunten zoals sluizen, scheepswerven en havens, plaatsen waar nieuwe sociale contacten en nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Techotsukumogami is als een drijvend platform, 'onderweg' op het water en in het stedelijk weefsel. Zo ontdekken we het kanaal, geven een nieuw perspectief op actuele bezorgdheden en brengen dit stedelijk gebied onder aandacht van een groep (lokale) geïnteresseerden. Het project sluit aan bij de voorwaarde van de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar het stimuleren van gemeenschapsvorming in de (semi)publieke ruimte, de tijdelijke invulling van ruimte en multifunctioneel ruimtegebruik. 

Onder de 'collectieve werven' trekt Techotsukumogami een (bovenlokale) actieve gemeenschap aan van waterraten en oude kapiteins, matrozen, scheepsbouwers, ontwikkelaars, architecten, ingenieurs, lassers, fysici, houtbewerkers, … . Hiernaast zet Yo'Kaai evenementen op in de publieke ruimte, langs het kanaal en op het water: Ponton Vilvooorde, Kruitfabriek, Allée du kaai : Toestand vzw, Kanal - Center of Pompidou, Porte de la Rue de Flandre - Q-O2 - werkplaats in Brussel voor experimentele muziek en geluid -http://www.q-o2.be/nl/, Schipperswijk - NGHE (bxl)-   Alternatieve mediatheek en ruimte voor uitwisseling en ontmoeting - situé dans un ancien atelier de cordage du quartier maritime, http://www.mediathequenghe.be/

Door de socio-culturele activiteiten, zoals (1) radioluistersessies, (2) filmvoorstellingen of (3) artistieke happening / performance, wordt een eclectisch samengestelde groep mensen aangetrokken tot de boot: van toevallige passanten / luisteraars tot gerichte cultuurliefhebbers. 

(1) Radioluistersessies: “Moord in Troebele Wateren” van Alice Lemaire is een documentaire fictie-reeks voor radio, over een misdaad gepleegd in het kanaalgebied. De reeks is gemaakt met bewoners van het Brusselse kanaalgebied. Het radio-systeem en de technische voorzieningen worden ontwikkeld tijdens een 'collectieve werf'.
(2) Filmvoorstellingen: kunstenares June Laka stelt de screening voor van een aantal films, een selectie gerelateerd aan het thema water:“Sunset Red” (Laida Lertxundi), “Deep Sleep” (Basma Alsharif en Anouk Declerq), “Tony Erdman”(Maren Ade). De zeilen van Techotsukumogami worden hiervoor vervangen door een geperforeerd doek dat fungeert als projectiescherm. 
(3) Artistieke happenings / performance: kunstenares Serena Emiliani gebruikt afval en gevonden voorwerpen uit het kanaal om de toekomst te voorspellen. Deze artistieke performance behelst de boottocht op het Brusselse kanaal, waarbij een visnet de profetische sporen verzamelt (van menselijke activiteit).Uitvoeringsmodaliteiten en -termijn:
        
Werkplan         2019:

JANUARI         - FEBRUARI:
        
Werkzaamheden         aan Techotsukumogami te BRYC:
        
i/         collectieve werf in het teken van motor /         interieur: interieurscan         i.s.m RECY – K * GREEN FAB (service): gebruik 3d technologieën.          
        
ii/         install party motor en interieur
        

        
        
MAART:
        
Werkzaamheden         aan Techotsukumogami te BRYC:
        
i/         collectieve werf in het teken van mast / antenna
        
ii/         install party mast & radiocommunicatie: installatie van         VHF radio-systeem
        
ifv         het project 'Networks with an Attitude', een project geïnitieerd         door Constant vzw en onderzoek VHF radio technologieën
        

        
        
APRIL:
        
i/         collectieve werf in het teken van sensors
        
In         samenwerking met QO-2, Radio Panik, Brigitines (Arthur Lacomme):
        
test         van meteo sensor, diepte sensor, klimaatsensor, sonar sensor (e.g.         de hydrophone)
        
ii/         install party sensors
        
Deelname:
        
i/         'Networks with an Attitude', een project geïnitieerd door Constant         vzw - boottocht via de kanalen naar Antwerpen
        
ii/         'Kanal', een hedendaags muziekfestival door Q-02 - op het kanaal in         Brussel
        

        
        
MEI
        
i/         initiatie knopen-workshop
        
Deelname         'Fête du Port'
        
(maybe to propose to navigate on the canal with the radioshow listening?)
        
        
JUNI:
        
i/         collectieve werf zeil
        
ii/         Install party cinema scherm
        
test         en installatie van geperforeerd zeil ifv film screening door June         Laka
        
Film         screening door June Laka te Grimbergen
        

        
        
JULI         - AUGUST:
        
Techotsukumogami         gaat op open zee
        
i/         Install party mapping open sea - map navigatie instrumenten
        

        
     w
        

        
        
OKTOBER:
        
Werkzaamheden         aan Techotsukumogami te BRYC:
        
Techotsukumogami         wordt winterklaar gemaakt:
        
i/         collectieve werf anti-fouling
        
ii/         install party ultrasone anti-fouling


Andere partners voor hetzelfde project:

Artistieke en logistieke partners aan het kanaal
&

Andere bij het Gewest aangevraagde toelagen: /
Gewenste toelage in het kader van deze aanvraag: € 10'000
Voorlopige begroting voor het project:
Zie bijlage - https://lite.framacalc.org/v80gpmqrtl
(of toe te voegen... )

De aanvraag richt zich op een financiële ondersteuning van Yo'Kaai tijdens het kalenderjaar 2019, met name de omkadering van het totale project en de hier bijkomende uitzonderlijke kosten, zoals promotie, documentatie en archivering van het project, vergoedingen aan begeleiders bij workshops, eenmalige verplaatsingskosten en catering voor participanten.

De aanvrager zet zich in voor kosten verbonden aan de permanente installatie en / of renovatie aan de boot Tsechotsumugato te zoeken naar sponsoring in de vorm van materieel, materiaal en / of financiële middelen. (IN of UIT?)

De aanvrager draagt de structurele kosten verbonden aan het eigenaarschap over de boot zelf, zoals clubgeld, lidgeld, verzekeringen,  … . 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -INSPIRATION
Some friends of friends who have connection with boat and association:
>contact by Lise (la vieille chechette)
http://barkasse.collectifmit.fr/   Hollande/Germany -> they put an ecological motor in Holland 
melotclaire@gmail.com
http://fab.collectifmit.fr/2018/09/07/sculpture-navale/   
bidaut.fab@gmail.com
tél: 0049 1753254401
>https://www.helloasso.com/associations/les-bordees/adhesions/campagne-adhesion    Marseille
>http://www.utopiesonore.com/oscillations/  NANTES Sound day on three barges 
> https://donautics.stwst.at/information / residency - radio transmissions 
> https://www.theboatstudio.org/ / boat residency - project - nice *** campaign for support
>Christophe (peniche avec grue pres de Biestebroek/anderlecht?)-0475 77 79 81
>June - projet cinema + Anouk Declerq -  création d'un cinéma éclectique à Ostende, une plateforme de film et un livre sur les cinémas contemporains
>https://radeau-utopique.com/
>https://valleedelavilaine.fr/#/  je ne comprends pas tres bien?
- AJD Le père Jaouen - http://www.belespoir.com/
- Vocatio pour les bourses à projet - http://www.vocatio.be/
- WE EXPLORE incubateur de projet https://www.we-explore.org/
- Nomades des mers - Low Tech Lab - http://lowtechlab.org/wiki/Nomade_des_mers
http://goldofbengal.com/ (jute lab)
- https://seawomen.noblogs.org/
- https://alarmphone.org/fr
>RADIO PANIK/PENICHE RADIO
>LEIPZIG: people we met in Vestby,Norway (Sine)
    thomaskrannich@posteo.de
    friedrichhartung1000@gmail.com

CONTEXT
Culureel varend erfgoed https://www.onroerenderfgoed.be/nl/onderzoek/wetenschappelijke-inventarissen/inventaris-van-het-varend-erfgoed/****************************************************************************************************


---------

http://canal.brussels/fr/plan-canal

canal is a resource / access to places & worksessions along the waterway
find places where work can be done > map it

boat travel == stories and easy access to people to discuss (how did yu come here?)
as an entry to discuss

workshop hydrophone --  (audio capture in the water) -- place in the marolles ? (workshop with kids ?)

constrained/limited size of the boat & people  
due to their design for the nuclear family (1968 publicity pictures wauquiez)

imaginative zone -- connection to the sea 

worksessions/installparty
- woodwork
-mast & tuigage
-sails
-mapping
- communication (radio)
- navsensors (hydrophone)

http://canal.brussels/nl/content/het-kanaal-het-middelpunt-van-het-nieuwe-brusselse-regeringsbeleid

*antifouling verven - onderzoek - enzymen:
https://futureproof.community/uitdagingen/natuurvriendelijk-alternatief-voor-antifouling-en-gevelcoating
W. Heeren & Zoon in Aalsmeer + Ralston
Onderzoeker Rokus Renirie, verbonden aan het IVAM (onderdeel van de Universiteit van Amsterdam)
https://maritiemnieuws.nl/58118/antifouling-aanbrengen-noodzaak-of-gewoonte/

Ultrasone Antifouling
Ultrasone anti-fouling werkt met geluidsgolven. Deze golven zijn voor het menselijk gehoor niet waarneembaar en zijn niet schadelijk voor plant en dier. Ultrasone anti-fouling systemen met laagspanning door de bekabeling ( 12 of 24 volt ) kunnen geen storingen vooroorzaken aan belangrijke apparatuur aan boord. De beste systemen worden aan de binnenzijde van de boot gemonteerd waardoor er geen doorvoer gaten gemaakt hoeven te worden. Ultrasoon geluid zorgt ervoor dat de biofilm niet kan ontstaan. Als de biofilm niet ontstaat dan komt er ook geen aangroei van algen en wier, dit zorgt op haar beurt weer dat er geen voedingsbodem is voor allerlei schaaldieren en zeepokken. Het onderwaterschip blijft dus schoon. Het gebruik van anti-fouling verf is niet meer nodig.
Ultrasone anti-fouling systemen monteren is éénmalig en zijn er vanaf € 499,- ( sloepen, consoleboten e.a. ) en € 1.249,- ( zeiljachten, motorjachten e.a. ). Vernoemde prijzen zijn exclusief btw.

https://www.sailmagazine.com/diy/testing-ultrasonic-antifouling
Ultrasonic Antifouling, based in the U.K - Ultra 20 system
zinc-based antifouling paint, Pettit’s Vivid Free


Petites singularités


Petites singularités draagt esthetische projecten in verschillende vrije vormen die zijn aangepast aan hun expressie en hun verspreiding voor het publiek. Action-literaire, poëtische, artistieke, software, filosofische, levende acties. Petites singularités publiceren, produceren, hybridiseren, begeleiden, uitnodigen, reizen. Het doel van de vereniging is om de transindividuele esthetiek van gemeenschappen en hun digitale praktijken op een andere manier te bekijken. Participatie, betrokkenheid en samenwerking volgen de esthetische driehoek van softwarevrijheid. We ontwikkelen technologieën die menselijk handelen (agency) bevorderen, kritisch en aangepast aan lokaal gebruik.(Site generated by E2H, an "Etherpad hypermedia" project by @dcht00). Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Edit Site

Edit CSS