ALGEMEEN
ORGANISATIE DRUKKEN
KILIAAN lexicon

bekijk of download lexicon n°0.1


Heb jij al eens muisarrest gekregen?
Of al eens vastgezeten in een multimedilemma omdat je iets wil communiceren maar nog niet weet of je nu gaat skypen, emailen of telefoneren?

In de voetsporen van Kiliaan publiceren we een bijzonder lexicon, een verklarende woordenlijst van neologismen en betekenissen die dringend op zoek zijn naar een woord. Meer bepaald gaan we op zoek naar woorden en definities die verband houden toestanden, acties, gevoelens, etc. die we dagelijks gewaarworden als gevolg van de digitale ontwikkeling. 

In een eerste fase sprokkelen we die definities tijdens een werksessie met de groep Explore van ADA, ATEL Explore is een opleiding (binnen het centrum voor beroepsopleidingen Atel) voor socio-professionele inschakeling van vrouwen in ICT beroepen.  

Nadien gaan we rond met een mobiele desktop op het designcongres in deSingel, Integrated2007. Een congres dat de raakvlakken tussen ontwerp en andere disciplines aftast. Ook op de boekenbeurs zoeken we vrijwilligers om voor de definities een woord te vinden.

Op de de dag van de Provincie op de boekenbeurs demonstreren we het werkproces van a tot z, van schrijven tot uitgeven. Met vrije software gaan we live lay-outen en printen en binden we ter plaatse ons lexicon in.

Kortom op 7 november verzamelen we voor een feestelijke PubliActie Print Party.

 

PubliActie lexicon

lexi·con (het ~, -ca/~s)
1 woordenboek 2 alfabetisch geordend overzicht van termen in een vakgebied =>vakwoordenboek 3 woordenschat van een taal of van een bepaalde schrijver PubliActie is op zoek naar woorden en definities die verband houden toestanden, acties, gevoelens, etc. die we dagelijks gewaarworden als gevolg van de digitale ontwikkeling.

Fase 1, 2 en 3 van het PubliActieplan gemist? Raadpleeg vanaf 7 november 2007 ons lexicon.

Fase 1 van het PubliActieplan

Op 22 oktober wordt de Explore groep van ADA Atel meteen onderworpen aan een eerste woordensprokkelsessie voor ons lexicon. De Explore groep heeft net haar eerste stappen genomen in de informaticawereld. In het eerste deel van de werksessie gaan we op zoek naar definities en woorden die direct of indirect verband houden met nieuwe technologieën en de gevolgen daarvan. En met welke beelden associëren zij die woorden en definities.

Na een kleine introductie over auteurschap en vrije licenties, gaan we creatief te werk met Inkscape, een vrije software tekenprogramma, waarmee we onze definities kunnen uitbeelden. 

De werksessie vindt plaats bij Ada - Duinstraat 102 - 2140 Borgerhout op maandag 22 oktober van 9u tot 17u.  www.ada-online.be

 

Fase 2 van het PubliActieplan

Tijdens een tweede fase gaan we rond met een mobiele desktop op het designcongres in deSingel, Integrated2007. Een congres dat de raakvlakken tussen ontwerp en andere disciplines aftast. Ook op de boekenbeurs, het epicentrum van het boek- en letterwezen, zoeken we vrijwilligers om voor de definities een woord te vinden.

De mobiele desktop bevindt zich de hele dag op 2 en 3 november in deSingel (Desguinlei 15 - 2018 Antwerpen) en op 5 november op de Boekenbeurs (Antwerp Expo - Jan Van Rijswijcklaan 191 - 2020 Antwerpen).

 

Fase 3 van het PubliActieplan

Op de boekenbeurs, tijdens de dag van de Provincie, demonstreren we het werkproces van a tot z, van schrijven tot uitgeven.

Kortom op 7 november verzamelen we voor een feestelijke PubliActie print party.

15 tot 15.45: een feestelijke print party
16.30 tot 17.30: print party (vervolg)

Boekenbeurs - Antwerp Expo
zaal Themis - 2de verdiep

Verder ook: Jan Desmet en Guido Belcanto en een lezing over jongerentaal, in het kader van Taaltovenaars - Dag van de Provincie Antwerpen.

operating system
www.ubuntu.com

software:
http://www.scribus.net
http://www.inkscape.org
http://www.gimp.org

recept:
http://ospublish.constantvzw.org

 

In naam van Kiliaan
De naam Cornelis Kiliaan doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, toch is deze taalkundige van grote invloed geweest voor de Nederlandse woordenschat en legde hij de basis voor het woordenboek zoals wij het nu kennen.

 

De eerste woordenaar

In 1599 verscheen namelijk zijn Etymologicum Teutonicae linguae, het eerste Nederlandse verklarende woordenboek van de Nederlandse taal. Naast de verklaring van de woorden, noteerde Kiliaan hierin ook de etymologie of herkomst ervan. Dit boek was een unicum tussen de reeds bestaande woordenboeken in Europa. Met zijn 40.000 woorden bleef het Etymologicum trouwens tot het einde van de 18de eeuw hét naslagwerk voor de Nederlandse woordenschat. Cornelis Kiliaan wordt dus terecht gezien als de grondlegger van de Nederlandse lexicografie. Naast taalkundige, was Kiliaan trouwens ook letterzetter en proeflezer bij de vermaarde Antwerpse drukker, Christoffel Plantin, stond hij in voor de vertaling van verschillende werken en was hij ook dichter.

Kiliaanjaar
In 2007 is het 400 jaar geleden dat Cornelis Kiliaan overleed.
De Provincie Antwerpen wil deze verjaardag aangrijpen om hem te herdenken en 2007 uitroepen tot Kiliaanjaar. Tijdens de reizende expo 'Iedereen Woordenaar' kan iedereen een woord toevoegen aan de Nederlandse taal. In deze tentoonstelling wordt elke bezoeker een woordenaar. Elk hoofd is immers een woordenboek. Iedereen sprokkelt de hele dag door woorden en betekenissen. Maar zou je dat ook bewust kunnen doen? Zou je je eigen woordenboek kunnen maken? En zo ja, welke woorden zou jij kiezen? En hoe zou je ze schikken? Of verklaren?
www.corneliskiliaan.be

 

 

Drukken: toen en nu
Ten tijde van Kiliaan hadden drukkerijen het recht om een bepaald werk te drukken, de auteur was eigenlijk bijzaak. Eens het manuscript uit handen van de auteur was, konden drukkerijen naar hartenlust teksten aanpassen en dat deden ze dan ook.

 

In de loop van de eeuwen is dat auteursrecht verschoven naar de auteur en auteursrechtenorganisaties. Door de democratisering van digitale technologieën en de invoering van nieuwe auteursrechtelijke regelingen, is de wereld van het publiceren nog meer aan het veranderen.  Tegenwoordig kan je veel makkelijker je eigen publicatie realiseren, uitgeven en distribueren. 

Kijk naar het Gutenberg boekenproject, Boeken publiceren onder een  Creative Commons licentie, het tekst gedeelte van  the prelinger archives, Print on demand ,wwaow


 


Ondersteund door Ada
(vrouwen en nieuwe technologieën),
bolwerK,
Constant vzw,
Sfumato en Unfold.

 

ADA netwerk wordt geleid door vier Belgische organisaties die actief zijn het opleiden van vrouwen in informatica. Door middel van onderzoek, sensibilisering en opleidingen wil ADA de deelname van vrouwen aan de nieuwe technologieën zichtbaar maken en vergroten. www.ada-online.be www.atel.be


bolwerK
is een non-exclusief en temporele constellatie die sinds 1998 lokale en internationale projecten initieert, cureert, mediëert en faciliteert. Het 'open' netwerk is de basis voor samenwerking en het aansporen van interne en externe groepsdynamieken rond sociaal relevante kwesties en het voeden van de gemeenschap-pelijkheid. Eens het sociaal kader vastgelegd is, dient ze niet om ideeën te stroomlijnen maar om gemeenschappelijke vragen te formuleren. Het ontwikkelen van een toolkit om deze vragen te veruitwendigen, versterkt de groep of het individu...
www.ooooo.be

Constantvzw
Constant is een non-profit organisatie die sinds 1997 gevestigd is in Brussel en werkzaam is op het gebied van feminisme, kunst, copyright alternatieven en werken via netwerken. Constant ontwikkelt projecten die zich door middel van radio, electronische muziek en database projecten bewegen tussen culturele activiteit en de cultuur van werk.
www.constantvzw.com


Sfumato

www.sfumato.be


Unfold

www.unfold.be