S14-07-03 __NOPUBLISH__

NEXTIOUS PLENUM
invited,  amelie, lieseoltte, marthe,

3/07 7pm

- hypes&grypes
* amelie - werk aan het zoeken - nadenken voor opleiding - portfolio - intense zomer
* lieselotte / werken lopen muziek - relatiestop - jaar verlof vanaf januari - zorgkrediet (medische bijstand)
* marthe /

- maintenance status update
* rookmelder
* webjes
* producten
* kopen / amelie-cif en allesreiniger
* fiets komen ophalen
* lichten vervangen
* timer te lang
* planten - paul?
* post 
* auto
* deur sleep
* deur hard toe gedaan - 
* gordijnen
*
---------------------------------------------------------------


evaluatie:
ecology / cat / system :  
geluid
damkap
posters

- lodgers/guests/good actors
-away 6-26 sept
-away 27-6 oct
-away 6-20 oct
- 22sept - 

- alternative economy
S14,
bijdrage -> ?70 euro+ 10
hout ?
fiets 
perceel25

- droogkast
- kat- events
- play - night 

(Site generated by E2H, an "Etherpad hypermedia" project by @dcht00). Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Edit Site

Edit CSS