S14-recup __NOPUBLISH__

What to recover from where
Middelheim : Show
http://www.middelheimmuseum.be/nl/activiteit/recall-sculpture
k
WAT:

WAAR 
stockeren: archipel
gebruik: lente/zomer/najaar 2018,  S14 -  Nageslacht

WAAROM
http://ooooo.be/S14/
S14 is een co-living project met een hackbase, gelegen in Antwerpen waar verschillende kunstenaars, ontwikkelaars, performers,... samenleven en tijdelijk 'in residentie verblijven.
De plek zoekt naar hoeverre 'privé eigendom' publiek gemaakt kan worden en hoe dit collectief te dragen door te 'verbeelden', te 'interveniëren', te 'ageren'. De facade, de ramen en  het archiefplatform, 'worden door kleurverwisseling en diffractie van binnen naar buiten gehaald, het verhaalt een semi publieke toeëigening. Het posterraam fungeert als een soort 'awareness station': het kondigt aan en informeert. In de media kelder is er een online radio zender studio gebouws die via de publieke wifi antenna op het dak, ver buiten de lokale buurt in het virtuele publieke domein actief is. S14 huist ook een aantal permanente 'in situ' werken van Miljan Vukecevic, Isabelle Tesfazghi, Samyra Moumouh, Sophie Ansons, ...

motivatie 
S14 deze lente:
Paul Hendrikse, beeldend kunstenaar,  verhuist naar Nageslacht, een nieuwe projectruimte in Antwerpen Noord en Amélie Schellekens, beeldend kunstenaar, trekt als nieuwe bewoner met haar kunstenaarspraktijk in op de 2de verdieping van het huis. Deze transitie kan geformaliseerd worden door het materiaal van de expo ' Recall Sculpture', te recuperen en te herintegreren.  Zo creëren we een interface dat het museum informeel verbindt aan project ruimtes binnen de stad. Het feit dat het huis ook bewoond werd in de periode waarin de kunstenaars actief waren, versterkt de maatschappelijke geschiedenis en de herinnering  aan de expo van het Middelheim museum in de winter van 2017-2018.


S14 - Room Unit
Amélie Schellekens
Amélie Schellekens volgde een opleiding Schilderkunst en In Situ aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Haar focus ligt in het fetisheren van de beeldelementen van het medium schilderkunst, zoals licht, kleur, vorm, gelaagdheid, .. . Transparantie, licht en de ruimte zijn hoofdfactoren in de compositie van haar werk. Onder andere door het in vacuüm brengen van de materie ( zoals ijs, haargel, snoep) onderzoekt ze de schilderachtige kwaliteiten van alledaagse materialen. Het lichamelijke en procesmatige karakter van haar werken onderstreept hun vergankelijkheid.  Zo verdwijnen deze tijdelijke installaties, objecten, assemblages, ze veranderen of vervagen om te eindigen in ontastbaarheid. 


Nageslacht  
Paul Hendrikse
Nageslacht is een nieuwe polyvalente ruimte voor actuele cultuur waarin Hendrikse op onregelmatige momenten performatieve, installatieve en participatieve momenten host. De ruimte, een oude slachterij, leent zich daarnaast voor discursieve momenten, discussies, screenings en informele ontmoetingen.  Hendrikse cureerde in het verleden Artis in Den Bosch, Nederland, en werkt al jaren als beeldend kunstenaar, momenteel is hij verbonden aan het Sint Lucas, Antwerpen, waar hij les geeft en een doctoraat doet. Hendrikse verkent in zijn werk de raakvlakken tussen geschiedenis, biografie en fictie en creëert context(en) of situatie(s) waarin efemere zaken, zoals indrukken, afwezigheden, affecten, bewegingen, gebaren en mimetische herinneringen (opnieuw) tot hun recht kunnen komen.
http://www.paulhendrikse.net

Doelgroep voor de implementatie in de verscheidene plekken 
Treinzitters, commuters, buurtbewoners, passanten 


(Site generated by E2H, an "Etherpad hypermedia" project by @dcht00). Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Edit Site

Edit CSS